KUNAVERJEVA 1-3, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2001
Naročnik: DOMO d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija AB stranic balkonov
– sanacija diletacijskih stikov