ILIRSKA ULICA 30 -36 , Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2005
Naročnik: METALKA, stan. storitve d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija fasade