ILIRSKA ULICA 14, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2005
Naročnik: SPL d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija fasade
– izdelava nove strehe
– izgradnja dveh podstrešnih stanovanj