HOTEL PARK, Tabor 9, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2001
Naročnik: HOTEL PARK, Tabor 9, Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija betonske fasade
– adaptacija hotelskih sob od 8. do 12. nadstropja
* gradbena dela
* obrtniška dela