HOTEL LEV, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2006
Naročnik: HOTEL LEV d.d., Ljubljana

Vrsta dela: (II. faza)
– rušitvena dela v 11., 12., 13. nad.
– gradbena dela
– izdelava strojnih ometov
– izdelava strojnih tlakov
– pozidave, opaži, betoni