Gubčeva 8b, Logatec

Opis projekta

Leto izvedbe: 2013
Naročnik: Naklo d.o.o.

Sanacija stika fasade in ureditev nadstreškov nad atriji na objektu Gubčeva 8b v Logatcu.