Gradnikove brigade 29, Nova Gorica

Opis projekta

Leto izvedbe: 2016
Naročnik: Etažni lastniki stanovanj na Ulici Gradnikove brigade 29, Nova Gorica

Pričeli smo s sanacijo fasade na objektu stanovanjskega bloka v Novi Gorici.