GOTSKA 9, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2003
Naročnik: DISTOR d.o.o.

Vrsta dela:
– sanacija kletnega zidu
– ureditev pešpoti