GESTRINOVA 1, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 1998
Naročnik: SPL Gestrinova 1, Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija betonskih balkonov (cestna stran)