FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška 25, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2005
Naročnik: FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška 25, Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija parapetov
– krovsko kleparska dela
– sanacija fasade