FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška 25, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2003
Naročnik: FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, Tržaška 25, Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija betonskih delov fasade