DREMELJ BOJAN, Kamnik

Opis projekta

Leto izvedbe: 2005
Naročnik: DREMELJ BOJAN

Vrsta dela:
– izgradnja stanovanjske hiše do III. gradbene faze