DERČEVA 37-41

Opis projekta

Leto izvedbe: 2007
Naročnik: FINANCE OPERATIVA d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija AB zoba francoskih balkonov
– pleskanje balkonskih ograj