Ciril Metodov trg 21

Opis projekta

Leto izvedbe: 2013
Naročnik: Lastniki posameznih delov stavbe Ciril Metodov trg 21, Ljubljana, upravnik Spl, d.d.

Nujno popravilo poškodb balkonske plošče