Bizovik

Opis projekta

Leto izvedbe: 2015
Naročnik: Privatni investitor

Na željo investitorja izvajamo dozidavo in spremembo tlorisa v stanovanjski hiši.