Biljačanska 2, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2013
Naročnik: Lastniki posameznih delov stavbe Biljačanska 2, Ljubljana

Izdelava kontaktne toplotno izolativne fasade.