BEBLERJEV TRG 8, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2005
Naročnik: METALKA, stan. storitve d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija AB stranic balkonov
– sanacija cokla
– sanacija betonskih vhodov v objekt