BEBLERJEV TRG 7, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2007
Naročnik: M.I.S. d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija AB stranic balkonov