Adaptacija stanovanjske hiše – Rožna dolina

Opis projekta

Leto izvedbe: 2016
Naročnik: Privatni investitor

Investitor se je odločil za adaptacijo starejše enodružinske hiše. Poleg nove izolacije in fasade se menja tloris, dogradi stopnišče, vgradijo nova okna in streha. Sledi ureditev okolice.