ADAMIČEVA 11-13-15-17

Opis projekta

Leto izvedbe: 2007
Naročnik: PRACTIC d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela: (II. faza)
– sanacija fasade
– sanacija balkonov
– sanacija cokla
– izdelava novih balkonskih ograj
– izdelava novih vetrolovov in nadstreškov
– sanacija betonskih ograj atrijev