Gradbeni nadzor

GHS-Gradbeni-Nadzor

Izvajamo gradbeni nadzor nad gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli, na vseh vrstah zahtevnih visokih in nizkih gradenj ali nadomestnih gradenj.
Nadzornik preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Odgovorni nadzornik nadzoruje tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in v danih možnostih skrbi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni roki izgradnje in dogovorjena finančna sredstva. V najbolj enostavnem primeru gre lahko samo za formalni nadzor, pri katerem je pomembno zgolj pridobiti vso ustrezno dokumentacijo in zadostiti zakonodaji. V ostalih primerih nadzor nad gradbenimi deli obsega nadzor kakovosti in količin, koordinacijo obrtnikov, inštalaterjev in ostalih, priprava dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja.