Energetske prenove

GHS-Energetske-Prenove
Velika večina več stanovanjih objektov v Sloveniji je bila zgrajena med šestdesetimi in osemdesetimi leti prejšnjega stoletja. Velika večina teh objektov je energetsko zelo potratnih zato je smiselna njihova prenova v povezavi z izolacijo.

V Gradbeni hiši Skubic poskrbimo za:

  • energetski pregled stavbe
  • izdelavo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo
  • izvedbo energetske sanacije objekta

Izvedba prenove je izvedena v skladu z najnovejšimi in najkvalitetnejšimi materiali, ki so na voljo na tržišču. Obenem pa poskrbimo, da bo investicija subvencionirana z aktualnimi pogoji za pridobitev s strani EKO Sklada Republike Slovenije.