Arhitektura

Gradbena-Hisa-Skubic-Arhitektura
Gradnja oziroma adaptacija je povezana z idejo investitorja, da bi zgradil nov objekt ali pa spremenil že obstoječega z rekonstrukcijo. V Gradbeni hiši Skubic vam pomagamo s pomočjo naše arhitektke vašo idejo pripeljati do realizacije.
Idejna zasnova (IDZ) je uvodni del projektne dokumentacije, ki zajema lokacijske podatke.
Vodilna mapa v idejnem projektu (IDP) poleg uvodnih podatkov, enakih kot pri vodilni mapi idejna zasnove obsega tudi zbirno projektno poročilo, lokacijske podatke in dokazno dokumentacijo.
Zbirno projektno poročilo vsebuje okvirno oceno vseh stroškov gradnje, ki ji pripravi naš oddelek kalkulacij.
Po usklajenem načrtu oz. ideji izdelamo projekt za gradbeno dovoljenje (PGD).
Projekt za izvedbo (PZI) pa sestavljajo načrti podrobnejših tehničnih rešitev in detajlov. Ti nadgrajujejo posamezne načrte projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
Zato, da je projekt hitro in optimalno pripravljen v Gradbeni hiši Skubic poskrbi projektni vodja.