ULICA MATIJE TOMCA 4, Domžale

,

Leto izvedbe: 2016 Naročnik: Etažni lastniki stanovanj na Ulici Matije Tomca 1, Domžale Pričeli smo s sanacijo fasade na objektu stanovanjskega bloka v Domžalah.

Ulica Pohorskega bataljona 10

,

Leto izvedbe: 2016 Investitor: skupnost stanovalcev večstanovanjske zgradbe Začetek del: 1.2.2016'

Merčnikova 1a

Leto izvedbe: 2016 Investitor: skupnost stanovalcev Merčnikova 1a, Ljubljana Datum pričetka del: 4.2.2016

Mivka 27, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2013 Naročnik: Privatni investitor Kompletna sanacija stanovanjske hiše in okolice.

Gorazdova 10, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2013 Naročnik: Nepremičninski sklad d.o.o. Sanacija fasade

Biljačanska 2, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2013 Naročnik: Lastniki posameznih delov stavbe Biljačanska 2, Ljubljana Izdelava kontaktne toplotno izolativne fasade.

Tugomerjeva 16, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2013 Naročnik: Etažni lastniki stanovanj Tugomerjeva 16, Ljubljana Sanacija fasade

Gubčeva 8b, Logatec

,

Leto izvedbe: 2013 Naročnik: Naklo d.o.o. Sanacija stika fasade in ureditev nadstreškov nad atriji na objektu Gubčeva 8b v Logatcu.

Ciril Metodov trg 27, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2013 Naročnik: Mestna občina Ljubljana Izvedba gradbenih del - injektiranje na steni arhivov ZAL v levem atriju objekta - upravne stavbe Mestni trg 1, Ljubljana

Ciril Metodov trg 21

,

Leto izvedbe: 2013 Naročnik: Lastniki posameznih delov stavbe Ciril Metodov trg 21, Ljubljana, upravnik Spl, d.d. Nujno popravilo poškodb balkonske plošče

Celovška 123-125-127, Ljubljana Šiška

,

Leto izvedbe: 2012 Naročnik: Skupnost stanovalcev Celovška 123-125-127, Ljubljana Sporočamo, da smo pričeli z dokaj veliko sanacijo fasade na objektu Celovška 123-125-127. Celoten objekt bomo oblekli v toplotnozaščitni ovoj iz mineralne volne. Sanacija bo res nekaj posebnega, saj bo zahtevala obdelavo kopice zahtevnih detajlov. Od posebnih detajlov obdelave diletacij do obdelave okenskih špalet ter popravilo [...]

Resljeva 32 – 34, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2012 Naročnik: Metalka stanovanjske storitve, Ljubljana Na objektu Resljeva 32-34 smo pričeli s sanacijo opečne fasade. Zaradi dolgotrajnega zamakanja po opečni fasadi je prišlo do znatnih poškodb na opeki. Dobesedno je na mestih že pregnila, tako da so ponekod v stanovanjih že nastali madeži od vlage. Opeko zamenjujemo tudi posamično, prav tako pa [...]

MOL Mestna občina Ljubljana- Magistrat

,

Leto izvedbe: 2012 Naročnik: Mestna občina Ljubljana Na grajskih obronkih popravljamo kamnito zloženko- podporni zid. Zelo zahteven poseg zaradi teškega dostopa do hriba.

Tugomerjeva 8-10

,

Leto izvedbe: 2012 Naročnik: Skupnost stanovalcev Tugomerjeva 8-10, Ljubljana Ravnokar smo pričeli s sanacijskimi deli na zgoraj omenjenem objektu v Ljubljani. Ovoj stavbe bo iz stiropora v debelini 15 cm. Nad okenskimi in vratnimi odprtinami pa bomo dodajali plošče kamene volne lamele FP-PL 15 cm. Cokl pa bomo izolirali stirocoklom v deb. 14 cm. Tudi [...]

MOL Mestna občina Ljubljana- Magistrat

,

Leto izvedbe: 2012 Naročnik: Mestna občina Ljubljana V mestnem atriju smo pričeli s sanacijo nosilnih stebrov fasade.Zob časa jih je že precej načel.Sanacija se bo izvajala s rofiksovimi sanacijskimi materiali. Končni izgled pa bo približno takšen koz je bil pred sanacijo.

Trdinova 5 , Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2012 Naročnik: Etažni lastniki stanovanj Trdinova 5,Ljubljana V strogem centru mesta smo pričeli z sanacijo fasade.Staro fasado smo delno pokrpali jo preplastili z renovirnimi ometi,ojačali z mrežo,jo ponovno prevlekli z lepilno malto in vse skupaj premazali z emulzijo.Zaključni sloj bo iz 3 mm zaključnega SiSi ometa.Na pogled bo fasada izgledala kot nova v [...]

Titova 47, Jesenice

,

Leto izvedbe: 2012 Naročnik: DOMINVEST d.o.o. , Cesta maršala Tita 18 , Jesenice Po dogovoru z investitorji in stanovalci smo se dogovorili, da bomo sanirali celten objekt tako, da bo zadostoval kriterijem EKO sklada.Ker je objekt višji od 22 m omo sanirali faadni ovoj z izolacijo KNAUF INSULATION PTP 035 plščami deb. 12 cm .Pri [...]

Topniška 45

,

Leto izvedbe: 2011 Naročnik: EMONA UPRAVLJANJE D.O.O. V mesecu maju smo pričeli z energijsko sanacijo fasadnega plašča na stanovanjskem objektu Topniška 45. Dela se bodo opravljala iz dvigal.Plašč bomo izdelali iz mineralne volne v deb. 10 do 16 cm. Odvisno od izračunov.Najbolj pomembni so detajli okoli oken, balkonskih vrat in zaključkov na streh.Zaključni sloj pa [...]

Jakčeva 39 , Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2011 Naročnik: Stanovanjska zadruga Naša Hiša , Jakčeva 39 , Ljubljana Pričeli smo s sanacijo objekta Jakčeva 39 v Ljubljani. Sistem sanacije je podoben kot na sosednji stolpnici Jakčeva 43.Le , da bomo tukaj na Jakčevi 39 namesto stiroporne obloge uporabili kameno volno.Tako , da bo objekt saniran že po novih zahtevah požarnih [...]

GRADBENA HIŠA SKUBIC,Vodovodna c. 101, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2010 Naročnik: Gradbena hiša Skubic V prvih dneh meseca marca smo pričeli s sanacijo fasade na našem poslovnem objektu na Vodovodni ul. 101 v Ljubljani.Objektu bomo dodali toplotno izolacijo v debelini 16 cm.Izolacija bo izvedena iz stiroporja.Istočasno bomo zamenjali vse okenske police,uredili videonadzor na parkirišče in v okolico objekta.Menjali bomo tudi izgled zunanje [...]

Plešičeva 29 Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2010 Naročnik: Standom Ljubljana Ponovno smo pričeli z deli na omenjenem objektu.Smo v zadnji fazi dela,kar pomeni izdelavo zaključnega sloja in ureditev zunanjosti objekta.Pričakujemo dokončanje del konec meseca marca.

Brodarjev trg 7,Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2010 Naročnik: DONF d.o.o.Ljubljana Začelo se je novo poglavje v letu 2010.Zima je bila zelo dolga,tako ,da smo šele te dni pričeli z deli ,za katere smo se že dolgo pogovarjali.Na objektu Brodarjev trg 7 bomo obnovili fasado na vzhodni strani,ki je uničena od zoba časa.Dodali ji bomo stiropornato izolacijo v deb. 5 [...]

Plešičeva 29 Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2010 Naročnik: Standom Ljubljana Sanacija fasade in zunanje ureditve bloka.Sanacija strehe.

Jakčeva 43, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2010 Naročnik: Bino d.o.o., Jakčeva 43 Po kar nekajmesečnem dogovarjanju smo se le uspeli dogovoriti o sanaciji fasade na Jakčevi 43 v Ljubljani, točneje v Štepanjskem naselju.Objekt je po svoje izredno zahteven,saj bomo izdelali kar nekaj posebnih detajlov in sicer v predelih balkonov.Izdelali bomo izolacijo iz stiropora v deb. 15 cm.Takoj po postavitvi [...]

Tržaška 51 a, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2010 Naročnik: Metalka stanovanjske storitve V začetku meseca oktobra smo kot je bilo v dogovoru pričeli s sanacijskimi deli na stanovanjskem bloku Tržaška 51 a. Objekt je po svoji tehnologiji sanacije zelo zahteven.Sedanja površina fasade je prevlečena- zaščitena s starimi salonitnimi ploščami, ki vsebujejo tudi azbestna vlakna.Zato smo pri demontaži plošč še posebej [...]

Plešičeva 31 Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2010 Naročnik: STANDOM Ljubljana Pričeli smo s sanacijo stanovanjskega bloka na Plešičevi 31 v Ljubljanskih Dravljah.

Ane Ziherl 14, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2010 Naročnik: Etažni lastniki stanovanj Ane Ziherl 14 Sanacija fasade z izdelavo toplotne izolacije, sanacija podhoda, sanacija ratsvetljave v podhodu, demontaža starih in montaža novih ALU vrat, izdelava odvoda vode iz klime naprav, polaganje ploščic podhoda, izdealava klančine za invalide skupaj z RF ograjo, dobava in montaža zaščitnih kotnikov iz RF, odstranitev starih [...]

Kersnikova 12, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2009 Naročnik: GV Center d.o.o. Rušenja poskusnega polja keramične fasade na objektu Kersnikova 12, Ljubljana.Nadalje sondiranje siporeks zidu zaradi ugotovitve nosilnosti same zunanje stene. Pri sondiranju so sodelovali tudi predstavniki avstrijske firme STO, ki bodo dobavili sidra za vijačenje stiropora v siporeks. Demonstracije pritrjevanja sider se je udeležil tudi dipl.ing.arh. Škrlep Tomaž, ki [...]

Vodovodna ul. 3, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2009 Naročnik: Skupnost lastnikov stanovanj Fasado na večstanovanjskem objektu na Vodovodni ulici 3 v Ljubljani smo pričeli obnavljati po podpisu pogodbe v 15 dnevnem roku. Izvedena je po sistemu Roefix iz izolacijskih stiropor plošč debeline 8 cm. Menjani so bili tudi vsi krovsko-kleparski izdelki na strehi in oknih. Dela so potekala po terminskem [...]

Gotska ulica 1-7, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2009 Naročnik: Standom Ljubljana Mineva skoraj leto dni odkar je bila podpisana pogodba za celovito sanacijo - prenovo fasade omenjenega objekta. V tem letu dni intenzivnega dela na objektu ni prišlo do skoraj nikakršnih odstopanj od planiranih količin oz. vrste materialov. Nasprotno, izkazalo se je , da imamo celo rezervo pri porabljenih količinah [...]

Stanovanjska hiša, Vodovodna 67, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2008 Naročnik: DAGRA d.o.o., Vodovodna ulica 67, Ljubljana Vrsta dela: - sanacija betonske ograje - obnova revitalizacija fasade - izdelava nove ograje

Stanovanjska hiša, POLJANSKA 13, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2008 Naročnik: ZAJC BREDA, Poljanska 13, Ljubljana Vrsta dela: - namestitev uvoznih količkov

DOLENJSKA CESTA 45a, 45b, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2008 Naročnik: FINANCE OPERATIVA d.o.o., Ljubljana Vrsta dela: - sanacija fasade balkonskih površin - sanacija montažnih okenskih parapetov in vmesnih salonitnih površin - sanacija cokla - sanacija strešnega venca - pleskanje betonskih ograj

CLEVELANDSKA 25, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2008 Naročnik: SZ TOMAČEVO - JARŠE, Ljubljana Vrsta dela: - sanacija AB stranic balkonov

VEROVŠKOVA 41, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2007 Naročnik: STANDOM ENGINEERING OTRIN d.n.o., Ljubljana Vrsta dela: - sanacija fasade - sanacija AB zoba balkonov - sanacija betonov parapetnega zidu - izdelava novega strelovoda

TRŽNA ULICA 3, Ljubljana

,

Leto izvedbe: 2007 Naročnik: STANDOM d.o.o., Ljubljana Vrsta dela: - sanacija betonov fasade - pleskanje požarnega stopnišča