Stanovanjska hiša, POLJANSKA 13, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2008
Naročnik: ZAJC BREDA, Poljanska 13, Ljubljana

Vrsta dela:
– namestitev uvoznih količkov