Stanovanjska hiša LJUBIČ DEJAN IN VARJA, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2003
Naročnik: LJUBIČ DEJAN IN VARJA, Ljubljana

Vrsta dela:
– ureditev zunanje kanalizacije in okolice