PRAVNA FAKULTETA, Poljanski nasip 2, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2001
Naročnik: ENERGOPLAN d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija diletacijskih stikov na stiku fasade in okna