NAZORJEVA 5, Koper

Opis projekta

Leto izvedbe: 2001
Naročnik: DOM KOPER d.o.o., Koper

Vrsta dela:
– gradbena dela pri sanaciji fasade
– sanacija betonskega parapetnega zidu