MOL Mestna občina Ljubljana- Magistrat

Opis projekta

Leto izvedbe: 2012
Naročnik: Mestna občina Ljubljana

V mestnem atriju smo pričeli s sanacijo nosilnih stebrov fasade.Zob časa jih je že precej načel.Sanacija se bo izvajala s rofiksovimi sanacijskimi materiali.
Končni izgled pa bo približno takšen koz je bil pred sanacijo.