MOL Mestna občina Ljubljana- Magistrat

Opis projekta

Leto izvedbe: 2012
Naročnik: Mestna občina Ljubljana

Na grajskih obronkih popravljamo kamnito zloženko- podporni zid.
Zelo zahteven poseg zaradi teškega dostopa do hriba.