Metalka Dalmatinova 2 Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2004
Naročnik: COREX d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija ravne strehe