MALA ULICA 3, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2004
Naročnik: COREX d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela: (cestna stran)
– sanacija fasade
– sanacija okenskih parapetov
– sanacija betonskih delov fasade