HOTEL PARK, Tabor 9

Opis projekta

Leto izvedbe: 1999
Naročnik: TABOR d.d., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija betonske fasade