HOTEL PARK, Tabor 9, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2005
Naročnik: TABOR d.d., Ljubljana

Vrsta dela:
– adaptacija restavracije
* gradbena dela
* obrtniška dela
* instalacijska dela