HOTEL PARK, Tabor 9, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2000
Naročnik: TABOR d.d., Ljubljana

Vrsta dela:
– razna gradbena dela v hotelskih sobah
– menjava vrat hotelskih sob s požarnimi vrati