GORAZDOVA 15 -17 – 19, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2002
Naročnik: MAVSAR stan. inž. d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela: (I. faza)
– sanacija fasade
– sanacija AB delov fasade, zobov balkonov, balkonskih ograj in parapetnega zidu
– sanacija cokla