EINSPIELERJEVA 3, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2000
Naročnik: PRACTIC d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– izdelava gradbenih del pri sanaciji ravne strehe
– sanacija fasade