DVORŽAKOVA 8, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2002
Naročnik: SPL DVORŽAKOVA 8, Ljubljana

Vrsta dela: (cestna stran)
– sanacija fasade