DOLENJSKA CESTA 45a, 45b, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2008
Naročnik: FINANCE OPERATIVA d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija fasade balkonskih površin
– sanacija montažnih okenskih parapetov in vmesnih salonitnih površin
– sanacija cokla
– sanacija strešnega venca
– pleskanje betonskih ograj