ČUFARJEVA 14, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 1994
Naročnik: SPL Čufarjeva 14, Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija betonov