CLEVELANDSKA 25, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2008
Naročnik: SZ TOMAČEVO – JARŠE, Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija AB stranic balkonov