CELOVŠKA 287, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2004
Naročnik: STANDOM d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija fug na stopniščnem delu