CELOVŠKA 159 – 161 -163

Opis projekta

Leto izvedbe: 1997
Naročnik: Vegrim d.o.o., Frankopanska 18a, Ljubljana

Vrsta dela: (I. faza)
– sanacija betonov in teranova fasade na zahodnem delu