CELOVŠKA 159 – 161 – 163, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 1998
Naročnik: VEGRIM d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela: (II. faza)
– sanacija opečne fasade
– sanacija betonov hor. in ver. vezi, parapetnega zidu