CELOVŠKA 145A – 147 -149, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2001
Naročnik: SPL CELOVŠKA 145A – 147 – 149, Ljubljana

Vrsta dela: (II. faza)
– sanacija fasade
– sanacija betonov parapetnega zidu, balkonov, hor. in vert. vezi
– sanacija opečne fasade balkonov