BRILEJEVA 6 – 8 , Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 2004
Naročnik: FINANCE OPERATIVA d.o.o., Ljubljana

Vrsta dela:
– sanacija betonskih delov fasade
– sanacija betonskih delov balkonov
– sanacija diletacijskih stikov