ALU ALPREM, LJUBLJANSKA 15, Kranj

Opis projekta

Leto izvedbe: 2001
Naročnik: ALU ALPREM, LJUBLJANSKA 15, Kranj

Vrsta dela:
– sanacija betonske fasade