Stanovanjska hiša, Posavskega c. 9, Ljubljana

Opis projekta

Leto izvedbe: 1999
Naročnik: Dr. Marko Demšar, Posavskega c. 9, Ljubljana

Vrsta dela:
– adaptacija stan. hiše